អំពី​ពួក​យើង

រឿង​របស់​ពួក​យើង

Shouguang Changsong Wood Co., Ltd.មានឯកទេសក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឈើ ក្តារបន្ទះ MDF ស្បែកទ្វារ ល។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាងដប់ឆ្នាំនៃការផលិត plywood យើងក៏មានរោងម៉ាស៊ីនសហការណ៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រភេទផលិតផលឈើជាច្រើនទៀត។

ផលិតផល

គុណភាពនៃផលិតផលគឺជាគុណភាពនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ

.